TƏDQİQATLAR
A- A A+

Erməni turizmində əxlaqsızlıq sindromu

2017-01-30 10:25:56

Araşdırma

Azərbaycan torpaqlarının 20%-nin erməni işğalında olması bu ərazilərdə olan milli-mədəni dəyərlərimizin bütünlükə erməni vandalizminin qurbanlarına çevirmişdir. Burada ermənilərin əsas məqsədlərindən biri Cənubi Qafqazda özlərini qədim tarixə malik köklü bir millət kimi göstərməkdirsə, digər bir tərəfdən isə Azərbaycanın milli-mədəni dəyərlərindən gəlir mənbəyi kimi istifadə etmək və erməni milli irsini zənginləşdirməkdən və iqtisadiyyatını yüksəltməkdən ibarətdir.

Təsadüfi deyildir ki, dünya əhəmiyyətli, daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin siyahısına daxil olan Kəlbəcər rayonunun Vəng kəndindəki Gəncəsər, Məbədini və Tərtərçayın sahilində yerləşən Xudavəng monastırını, Laçın rayoonunun Kosalar kəndindəki Ağoğlan məbədini, Xocavənd rayonundakı Amaras məbədini, Şuşa şəhərindəki rus kilsəsini ermənilərin qədim dini ibadətgahları kimi reklam edir, hətta Gəncəsər məbədini erməni Qriqoryan dinin mərkəzi kimi təqdim edirlər.
Dünya xalqlarının Qarabağın tanınmasına diqqətini çəkmək istəyən Ermənistan hökuməti bu abidələri ziyarət etmək üçün dünya ermənilərini və digər xalqları bu əraziyə turist səfərlərini təşkil edir, onlara Qarabağda istirahət etmək üçün yüksək şərait yaradırlar. Bu cür turist səfərlərini mütəmadi şəkildə davam etdirən ermənilər Qarabağ abidələrinin coğrafi xəritəsini hazırlayaraq bir çox reklam şitlərində yerləşdiriblər.
Abidə amilindən istifadə edən Ermənistan, Qarabağda turizmi genişləndirib inkişaf etdirməklə, iflasa uğrayan iqtisadiyyatını digər ölkələrin asılılığından qurtarmaq istəyir. Məhz bu səbəbdən də Qarabağ abidələri erməni mətbuatında ölkənin strateji xəttinə çevrilərək Ermənistanın bütün informasiya orqanlarında geniş şəkildə təbliğ olunur.
Turizm nədir?

Turizm; başqa yerləri görmək, tanımaq, əylənmək, istirahət etmək və alış-veriş etmək üçün edilən gəzintilərdir. İnsanların müxtəlif məqsədlərlə etdikləri gəzintilərə turizm deyilir.Turizmi daha yaxşı anlayıb qiymətləndirə bilmək üçün, bu sözü görmək, tanımaq, əylənmək, istirahət etmək mənasında qəbul etmək lazımdır.

Görmək: İnsanlar, olduqları yerdən uzaqda da olsa abidələri, şəhərləri, tarixi qalıqları, təbiət gözəlliklərini, sənət strukturlarını yaxından görmək istəyir. İnsanların, bu həsrətlərini düşünərək ölkələrdə muzeylər qurulur, görülməyə, araşdırmağa dəyər qalıqları ortaya çıxararaq onlar sərgilənir, bunları görmək üçün gələn turistlərə köməkçi olurlar.

Tanımaq: Turist, bir ölkəni oradakı müxtəlif bölgələri tanımaq istəyir. Orada yaşayanların adətlərini, həyatlarını bilmək istər. Bu istək insanlar arasında sevgi, yoldaşlıq, dostluq bağlarının inkişafını təmin edir. Əslində turizm tək iqtisadi faydalar təmin etdiyi üçün deyil, eyni zamanda insanlar arasında dostluğun inkişafına köməkçi olduğu üçün də faydalıdır.

Əylənmək: İstirahət etmənin bir növüdür. Zamanı yaxşı gözəl və xoş keçirməkdir. Əyləncə yerlərinin təmiz, yaxşı, ucuz, gözəl olması turistin o yerdə uzun müddət qalmasını təmin edər.

İstirahət etmək: İşə ara verərək, yorğunluğu aradan qaldırmaqdır. İşləyənlərin müəyyən bir müddət istirahət etmək haqqlarıdır. Bu haqq qanunlarla zəmanət altına alınmışdır.

Turizm; fransız sözüdür mənası, fiziki şəxslərin müvəqqəti olacağı yerlərdə ödənişli fəaliyyətlə məşğul olmamaq şərti ilə istirahət, tanış olma, tarix və mədəniyyət sərvətlərindən bəhrələnmək üçün səyahət etmə deməkdir. Qeyd etmək lazımdır ki, ədəbiyyatlarda kütləvi turizmin ilk təşkilatçısı ingilis Tomas Kuk adlı şəxs hesab olunur. O, hələ, 1841-ci ildə Lankasterdən Dolnqboruqa qədər dəmir yolu ilə 570 nəfərin kütləvi gəzintisini təşkiletmişdir. Bu hadisə ilə Tomas Kuk müasir turizmin əsasını qoymuşdur.

Turizm əsasən sosial-iqtisadi sahə kimi XIX əsrin ortalarından inkişaf etməyə başlamışdır. Bu dövrə qədər isə  turizm fərdi gəzinti və səyahət xarakteri daşımış, qeydiyyata düşmədən müxtəlif əraziləri, ölkələri gəzən adamlara “turist” demişdilər. 1954-cü ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yığıncağında ”Turizm” sözü müzakirə olunmuş, onun beynəlxalq mahiyyəti, културоложи вя sosial-iqtisadi əhəmiyyəti müəyyənləşdirilmişdir.

Təbii ki, bu ənənə get-gedə inkişaf edərək bütün dünyaya yayılmışdır. Ayrı-ayrı ölkələrdə turizmin sosial-iqtisadi вə културоложи əhəmiyyətini qiymətləndirərək onun uzun müddətli inkişaf proqramını işləyib hazırlamışlar. Məsələn, Fransada hələ 1960-cı illərdən turizmin inkişaf proqramıhazırlanmış, 1967-ci ildə dövlət müxtəlif iş adamlarını da buproqramın realizə olunmasına cəlb etmişdir. Bütün çimərliklər texniki təchizatla təmin olunmuş, turistlərin istirahət və əyləncəsi üçün hər cür şərait yaradılmışdır.Turistlərə xidmətin keyfiyyətinə görə İspaniya Fransadan sonra ikinci yeri tutur.

Hal-hazırda dünyanın bir çox ölkələrində turizmdən gələn gəlir ölkə büdcəsinin əsasını təşkil edir.Ona görə də dünya dövlətləri arasında turizmin inkişafı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələri hər bir ölkənin tarixinin və mədəniyyətinin əyani sübutudur. Bu abidələrin mühafizə edilməsi və qorunması nəinki ölkənin tarixinin və mədəniyyətinin yaşadılaraq gələcək nəsillərə ötürülməsinə xidmət edir, eyni zamanda bu abidələr məxsus olduğu ölkə büdcəsinin gəlir mənbəyinə çevrilir 
Ermənistanda fahişəlik dinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. 
İqtisadiyyatı çökən Ermənistanın Qarabağ turizminin inkişaf etdirilməsini böyük fürsət kimi qəbul edir. İşğal etdikləri ərazilərdə azərbaycanlıların əmlakını, Qarabağın təbii sərvətlərini talan edib satmaq hesabına dolanan ermənilər son illərdə turizmin inkişafını fahişəlik fəaliyyətinin təşkilində görürlər. Bu yolla onlar Qarabağa daha çox turist cəlb etmək istəyirlər.

Fahişəlik erməni xalqının çox qədim peşələrindən hesab olunur. Erməni eksperti Harutyun Mnatsaqanyanın dediyinə görə, Ermənistanın sahib olduğu nəsil fahişələrdən törəyib. Ermənilərin "millət" kimi formalaşması fahişə tanrıça Anaisin məbədindən başlayıb. Anais məbədində erməni qızlar bura gələn əcnəbi kişilərə "xidmət" göstərirmişlər. Bu ermənilərin hibrit olmasına dəlalət edir. Ermənilərin fahişələrdən törəməsi barədə, Strabon, Pyer Düfur və erməni tarixçisi Georq Qoyanın əsərlərində geniş məlumatlar yer alıb.

Qədim zamanlarda erməni əsilzadələrin öz qızlarını fahişəliyə məcbur etməsi barədə hələ 19-cu əsrdə alman filosofi Fridrex Engels "Ailə və mülkiyyətin əsasları" əsərində bildirmişdi. Əsərdə qeyd edilirdi ki, erməni aristokratın qızı bir neçə il Anahid məbədlərində fahişəlik etməsə ərə gedə bilmirdi. Görünür erməni intelektuallar yenidən atalarının yoluna qayıdırlar. Hər halda Anahid keçmişi erməni milli özünü dərkin əsasında durur.

Əslində din və fahişəlik erməni tarixində yanaşı inkişaf edib. Ermənilərin hər iki peşəyə həmişə böyük ehtiyacları olub. Beləki ermənilər dindən siyasi məqsədlər, fahişəlikdən isə gəlir əldə etmək üçün istifadə ediblər. Çalışarkən müştərilərini razı salmağı sevirlər. Daha çox qazanmaq üçün buna məcburdurlar. Həmişə peşələrinin nə olduqlarını deməkdən çəkinirlər. Peşələrini sevməsələr də ondan əl çəkə də bilmirlər. Çünki fahişəlik yolu ilə qazanmaq daha asan başa gəlir. Həmişə öz işlərində peşəkar olmağa çalışırlar. Məqsəd üçün hər yola gedirlər; Əxlaqsız olduqlarını boyunlarına qoymaq çox çətindir. Yalan danışmaq onların adətidir.

İllər ötüb, zaman dəyişsədə ermənilər yenə də öz qədim peşələrinə - fahişəliyə sadiq qalıblar. Belə ki, internetdə ermənilərin “hetq online” adlı mətbu orqanları fəaliyyət göstərir. Həmin ünvanda Ermənistanın bugünkü həqiqətləri olduğu kimi araşdırılır və obyektivcəsinə işıqlandırılır, o cümlədən də erməni fahişəliyi.

Ermənilər Qarabağa turist axınını gücləndirmək üçün, işğal altında saxladıqları Kəlbəcər rayonunun Vəng kəndində böyük istirahət kompleksi yaradıblar. İstirahət mərkəzinin həyəti və otaqları erməni xarakterinə uyğun olan erotik qadın heykəlləri və baralyefləri ilə bəzədilib.

Vəng kəndi Azərbaycanın çox mühüm strateji cəhətdən çox əhəmiyyətli bir ərazisində yerləşir. Burad Alban dövrünün unikal memarlıq ansambıllarından olan Dədəvəng, Gəncəsər məbəd kompleksləri eləcədə antik qalalar və digər abidələr, eyni zamanda müalicəvi təbii mineral su mənbələri yerləşir. Ərazinin meşəlik və çaylarla zəngin olması, bu kəndə füsükar bir gözəllik bəxş edir. Bütün bunlar burada turizmin inkişafına münbit şərait yaradır və böyük prespektivlər vəd edir.

Bu ərazidə turizmi inkişaf etdirməkdə ermənilərin siyasi məqsədlərindən biri də ərazinin ermənilərə məxsusluğunu dünyaya nümayiş etdirmək və Qarabağda müstəqil bir erməni dövləti olduğunu təbliğ etməkdir. Erməni mətbuatından alınan məlumatlara görə Vəng kəndi ərazisindəki və digər yerlərdəki bütün tarix və mədəniyyət abidələrinin, yer adlarının və toponimlərin, ictimai yaşayış məskənlərinin adları dəyişdirilərək erməni adları ilə əvəz olunmuşdur. Bu barədə ermənilər müxtəlif dillərdə saysız hesabsız məqalələr, broşurlar, açıqcalar, albomlar nəşr edərək dünyada yayır, xərclənən vəsaitlərə heyfislənməyən separatçılar bu məllumatları hər il yeniləşdirirlər.
Xarici vətəndaşların Qarabağa səfərləri Azərbaycanın təziqləri ilə üzləşdiyindən, ermənilər bu ərazilərdəki turizm məntəqələrini lüt qadın baralyefləri və heykəlləri ilə bəzəyib, fahişə qadınların xidmətlərini təklif etməklə diqqət çəkmək istəyirlər. Onların bu fəaliyyəti eyni zamanda fahişəliyin təbliğinə də şərait yaradırlar ki bu da qanunla qadağandır və dünyadada heç birmənalı şəkildə qəbul lunmur.

Ermənistanda fahişəlik fəaliyyətinin çoxşaxəli inkişafı erməni genefonduna ciddi zərbə vurur. Ermənilər hibrid bir millətə çevrilirlər. Bunu dərk edə bilməyən ermənilər, Ermənistanda fahişəliyin yeni - yeni formalarını yaradırlar.

Son zamanlar əldə edilən məlumata görə erməni ailələrində yeni fahişəlik üsulundan istifadə edilir. Beləki, ölkələrdə yayılmış "svinqer ailələri" təcrübəsi son zamanlar Ermənistanda geniş yayılıb və ölkədə fəal şəkildə kök salır. Bu ailələr qarşılıqlı razılıq üzrə cütlüklərlə mübadilə edirlər və bununla ər-arvad xəyanətini leqallaşdırırlar. İndi bir çox erməni ailələri "svinqer ailələri" razılıqlarını əsasən internet vasitəsilə həyata keçirir. Həm də bu artıq ölkədə yalnız avropalılaşdırılmış ailələr deyil, milli ənənələrin tərəfdarları geniş məşğul olmağa başlayıblar.

Eyni zamanda Ermənistanda yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin internet yolu ilə fahişəliyə cəlb olunduğu məlum olub. Bu ölkədə uşaqların "beynəlxalq şəbəkə" vasitəsi ilə təhqir olunduqları, aşağılandıqları, uşaq alverinin və uşaq pornoqrafiyasının qurbanlarına çevrildikləri üzə çıxıb.
"ICTnews" xəbər xidmətinin məlumatına görə, bu barədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Ermənistan üzrə xüsusi məruzəçisi Mod de Bur-Bukikkio bildirib. BMT-nin rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilən açıqlamada xanım Bukikkio Ermənistandakı vəziyyətlə bağlı həyəcan təbili çalaraq sözügedən istiqamət üzrə təcili və ciddi addımların atılmasının vacibliyini qeyd edib.
BMT-nin xüsusi məruzəçisi Ermənistan hakimiyyətini uşaqların zorakılıqlardan müdafiəsinə daha çox diqqət ayırmağa çağırıb. Erməniləri "internet qurbanları"na çevrilmiş uşaqların reabilitasiyası üçün mərkəzlər yaratmağa çağıran Bukikkionun sözlərinə görə, Ermənistan hökuməti ölkəsində internet üzərində baş verənlərə önəm verməlidir.
Qarabağda turizmin təbliğində erməni üsulu əxlaqi dəyərlərimizi zədələyir.

Ermənistanın qəbul etdiyi dövlət proqramında Kəlbəcər, Ağdərə, Şuşa, Xocavənd, Hadrut və Martuuni ərazilərində türizmin inkişafı mühüm əhəmiyyət daşıyır. Ermənilər baxımlı yerlərdə yəni dağ yamaclarında və qayalıqlarda nağıl qəhrəmanlarının obrazlarını yaradır və qeyri-adi tədbirlər həyata keçirirlər. Belə tədbirlərdən biri də ildə bir neçə dəfə keçirilən eşşək yarışlarıdır.

Ermənilər Vəng kəndini eşşəklərin vətəni hesab edirlər. Ona görə də eşşək yarışları da məhz bu ərazidə keçirirlər. Ümumiyyətlə Qarabağ erməniləri bu heyvanı öz əcdadları hesab edirlər. Eşşək Qarabağ ermənilərinin milli simvolları hesab edilir. Rus şairi Sergey Qorodetski bu barədə yazır “işak” sözünü ermənilər türk toponimlərindən əxz etsələr də bu sözü məharətlə erməniləşdiriblər. “İşak”-lar Qarabağ ermənilərinin milli varlıqlarıdır”.

Ermənilər Vəng kəndində eşşəklərin heykəllərini ucaldır, şəkillərini çəkib nümayiş etdirir və eşşək yarışlarıı keçirirlər. Maraqlıdır ki ermənilər eşşəklərin heykəllərini düzəldərkən öz milli ənənələrinə sadiq qalaraq heyvanın cinsi orqanının daha çox diqqət çəkməsinə çalışırlar.
Vəng kəndində işğal dövrü yaradılan turizm komleksi bütünlüklə erotik səhnələrlə əhatələnib, hətta burada qurulan heyvan siluetləri elə qurulub ki, bu sliuetlərdə ilk diqqəti çəkən heyvanların cinsi orqanları olur. Komplekdə quraşdırılan lüt qadın heykəlləri sırasında erotik uşaq heykəllərinə də rast gəlmək olur. Otaqların divarları yarıçılpaq və ya lüt qadın portretləri ilə bəzədilib. Kompleksə daxil olan bütün turistlərə müxtəlif qadın xidmətləri təklif olunur. Bu xidmətlərin bir çoxu otel xərcinə daxil olsada, bir çox digər təkliflər turistlər tərəfindən əlavə haqq kimi ödəniş edilir.

Bu turizm mərkəzinin qəribəliklərindən biri də odur ki, onlar ayaqyoluna qeyd və təkliflər kitabı qoyublar. Mərkəzin ayaqyolu xidmətinin qeydiyyat kitabında erməni yazıçısı Zori Balayanın, Ermənistan katalikosu Qareginin, Ermənistan prezidentləri Robert Koçaryanın və Serj Sərkisyanın imzalarını görmək olar.

Ərazidə mini zoopark quraşdırılıb. Bu zooparkda saxlanan heyvanlar bütünlüklə Qarabağın florasına aid olan yəni Qarabağ təbiət qoruğundan tutulub saxlanan heyvanlardır. Halbuki istirahət mərkəzlərində yaradılan heyvanxanalar heç bir qanunla tənzimlənmir.

Hal – hazırda Ermənistan hökumətinin Qarabağda apardığı turizm təbliğatı qeyri-qanuni olmaqla həm də əxlaqi dəyərləri zədələyir. Bütün bu oyunların qurulmasında Ermənistan hökumətinin məqsədi: - dünya ictimaiyyətinin diqqətini çəkməmk və Dağlıq Qarabağ ərazilərini müstəqil inzibati ərazi vahidi kimi tanıtmaqdan ibarətdir.

Faiq İsmayılov
Azərbaycanın İşğal Olunmuş
Ərazilərindəki Tarix və Mədəniyyət
Abidələrini Müdafiə Təşkilatı
İctimai Birliyinin sədri

 

 

 

 

  • @continue

Kateqoriya : TƏDQİQATLAR Baxış sayı : 1199

QHT və MEDİA

2020-06-02 07:55:01

QHT və MEDİA
“La Vanguardia”: Azərbaycan işğal olunmu...
“La Vanguardia”: Azərbaycan işğal olunmu...

İspaniyanın populyar “La Vanguardia” qəzeti Azərbaycanın Müdafiə naziri Zakir...

2020-06-01 08:10:21

QHT və MEDİA
Fransa mediası 28 May Respublika Gününə...
Fransa mediası 28 May Respublika Gününə...

Fransanın “Agoravox” portalında “Rusiya və Azərbaycanın qeyri-adi tarixi “ ad...

CƏMİYYƏT

2020-06-01 07:40:01

CƏMİYYƏT
Türkdilli dövlətlər arasında strateji əm...
Türkdilli dövlətlər arasında strateji əm...

“Türkdilli ölkələr arasında çoxtərəfli formatda əlaqələrin qurulmasına ötən ə...

2020-05-26 13:20:05

CƏMİYYƏT
Virusa daha tez qalib gələrək normal həy...
Virusa daha tez qalib gələrək normal həy...

Virusa daha tez qalib gələrək normal həyata qayıtmaq üçün qoyulan qaydalara r...

İQTİSADİ

2020-05-29 09:30:52

İQTİSADİ
Azərbaycan postpandemiya dövründə biznes...
Azərbaycan postpandemiya dövründə biznes...

Dünyanın aparıcı şirkətlərinin Azərbaycana marağı artmaqdadır. Hətta pandemiy...

2020-05-15 10:35:56

İQTİSADİ
Azərbaycan Qafqazdan keçən Avrasiya nəql...
Azərbaycan Qafqazdan keçən Avrasiya nəql...

Azərbaycan Qafqaz regionundan keçən Avrasiya nəqliyyat marşrutlarının inkişaf...