MƏDƏNİ
A- A A+

Türklər üçün ortaq dil necə formalaşa bilər?

Araşdırma

Türklər üçün ortaq dil necə formalaşa bilər?

Türk dünyasının dildə, fikirdə, əməldə birliyinin təmin edilməsi zərurətini dilə gətirən İsmayıl bəy Qaspiralı ideyalarının gerçəkləşməsi üçün türkdilli cümhuriyyətlər arasında elmi, mədəni, siyasi və iqtisadi əlaqələrin inkişaf etdiyi bir dövrdə bu ideyaların gerçəkləşdirilməsi üçün olduqca əlverişli şərait yaranıb.
Sovet İttifaqının dağılmasından sonra İttifaqın tərkibindən çıxan on beş respublika ayrı-ayrı müstəqil dövlət olaraq dünya elmində, siyasətində öz yerini aldı. Rusiya Federasiyası da daxil olmaqla, yeni yaranmış respublikalar təhsildə, elmdə, incəsənətdə, iqtisadiyyatda, ümumiyyətlə, bir şox sahələrdə ümumdünya proseslərə inteqrasiya etməyə başladılar. Bu proseslər türksoylu xalqlar üçün yeni imkanların və əlaqələrin yaranmasına səbəb oldu. Ölkələr arasında elm, təhsil, iqtisadi əlaqələr sürətli inkişaf yoluna çıxdı. Belə ki, türk dünyasının mədəniyyət nazirlərinin, incəsənət xadimlərinin, elm adamlarının və tədqiqatçıların, univerisitet rektorlarının iştirakı ilə  müxtəlif mövzularda mütəmadi olaraq konfranslar, simpoziumlar təşkil edildi. Bu tədbirlərdə gündəmdə olan əsas məsələ türk xalqlarının danışdığı ortaq ünsiyyət dili ilə bağlıdır. Lakin yüksək səviyyədə təşkil edilmiş tədbirlərdə iştirakçıların eyni tarixi məcrada formalaşan dilin fərqli dialektlərində ünsiyyət qurması bəzi hallarda  müəyyən çətinliklərə və anlaşılmazlıqlara səbəb olur. Natiqlərin çıxışlarının əksəriyyəti rahat başa düşülsə də, diqqətlə nəzər yetirdikdə bəzi kəlmələrin planlı olaraq fərqli dialektlərə transformasiyası müşahidə edilib. Keçirilən konfranslarda türkdilli xalqlar arasında vahid əlifbanın, ortaq ünsiyyət dilinin yaradılması mövzuları hər zaman müzakirə obyekti olub.
Bu gün türk xalqları arasında iqtisadi, mədəni və siyasi əlaqələr gündən-günə daha da yüksək səviyyəyə çatır. Xüsusi olaraq, vurğulamaq lazımdır ki, bu əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi üçün türk xalqları arasında əlçatan və səmərəli ünsiyyət vasitəsinin yaradılaraq tətbiq edilməsi olduqca zəruridir ki, bu da öz növbəsində, türkdilli dövlətlərin və cəmiyyətlərin bir-birinə daha da yaxınlaşmasına səbəb olacaq.
Ortaq ünsiyyət dilinin formalaşdırılması bütün türk xalqları üçün anlaşılan vahid dil vasitəsinin tətbiqi yolu ilə təmin edilə bilər. Eyni dildə danışan insanlar ünsiyyəti, təbii ki, öz ana dilində qururlar. Ana dilləri fərqli olan və bunun nəticəsi olaraq ana dillərində bir-birlərini başa düşməyən insanlar isə ancaq bildikləri ortaq bir xarici dildə ünsiyyət qurmaq məcburiyyəti qarşısında qalırlar. Türksoylu xalqların dialektlərinin bir hissəsi bir-birinə çox yaxındır - Türkiyə türkcəsi Azərbaycan türkcəsinə, qazax türkcəsi qırğız türkcəsinə, özbək türkcəsi uyğur türkcəsinə yaxındır. Lakin Türkiyə türkcəsində qazax, türkmən, altaylı və digər türkdilli xalqların bir-birlərini başa düşməsi heç də asan deyil.

Yazı birliyinin, yəni əlifba birliyinin təmin edilməsi çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Məhz bu baxımdan da türkdilli xalqlar arasında ümumi ünsiyyət dilinin formalaşdırılması üçün yerinə yetirilməli olan zəruri tədbirlərə aşağıdakıları aid etmək olar: Türkdilli xalqlar arasında ortaq ünsiyyət dilini yaratmaq üçün ilk öncə ortaq əlifba (latın əlifbası əsasında) hazırlanmalıdır. Ortaq əlifbada bütün türkdilli ölkələrin dillərindəki oxşar əlifba xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır; Türk dünyasının ortaq ədəbiyyatının şah əsərləri, dastanlar, nağıllar, laylalar, atalar sözləri hər bir türkdilli ölkədə, qəbul olunacaq ortaq əlifba ilə nəşr olunmalıdır. Bu ədəbi əsərlərin bütün türk dünyasının ortaq dəyərləri təsiri bağışlamalıdır; Türkdilli ölkələrdə türk dünyası ilə bağlı ədəbiyyat əsərləri məktəblərdə tədris edilməli və dərsiliklərdə hər bir türk ləhcəsindən mətn parçaları verilməli həmin dildəki əsərlərdən hissə-hissə materiallar lüğət tərkibi ilə birlikdə verilməlidir; Türk dünyası şair və yazıçılarının əsərləri digər dillərdə də çap olunmalıdır. 
Bu əsərlərin hamısı ortaq türk əlifbası ilə nəşr olunmalı, səhifənin bir tərəfində mətn, qarşısında isə lüğəti verilməlidir; Türk cümhuriyyətlərinin radio və televiziya verilişlərinin türk xalqları tərəfindən izlənilməsi təmin edilməlidir. Verilişlər türk dilində aparılmalı, televiziyalarda türk xalqlarının filmləri efirə xüsusi şəkildə verilməli, altdan titrlərlə həmin ölkənin dialektində verilməlidir. Türk dünyasındakı mədəniyyət və incəsənət əlaqələri qarşılıqlı inkişaf etdirilməli və daha da genişləndirilməlidir. Musiqi, kino, teatr kimi incəsənət sahələrində əlaqələrin inkişaf etdirilməsi də ortaq ünsiyyət dilinin təkamülünə təkan verən amillərdən sayıla bilər. Türk dilləri üçün gündəlik istifadə üçün danışıq kitabçaları hazırlanmalıdır. Burada istifadə ediləcək cümlələrdə ortaq sözlərə üstünlük verilməlidir. Bir dil üçün xüsusi ifadə yerinə, hər dildə rahat başa düşüləcək sözlər seçilməlidir. Türk xalqları bir-birləri ilə ünsiyyətlərində öz dillərindən başqa bir dili ümumi ünsiyyət dili olaraq seçməməlidir. Xalqlar arasındakı ünsiyyətdə rus və ingilis dili kimi xarici dillərdən istifadə edilməsi ortaq ünsiyyət dilinin və ortaq yazı dilinin yaradılmasını gecikdirməklə yanaşı hətta bunu əngəlləyir.
Türk xalqları arasında ünsiyyəti gücləndirəcək və inkişaf etdirəcək bir başqa ünsür isə internetdir. Türk xalqlarının məlumat əldə etməsi üçün ortaq əlifbanın tətbiq edilməsi ən qısa zamanda başlanmalıdır. İnternetdə türk xalqları bir-biriləri ana dillərində məlumat əldə etmək və internetdən istifadə etmək üçün ortaq internet terminləri hazırlanmalı və tərtib edilməlidir. Ortaq ünsiyyət dilinin formalaşdırılması üçün dil, ədəbiyyat, folklor, tarix, etnoqrafiya, incəsənət və bu kimi sahələri əhatə edəcək simpozium və qurultaylar davamlı olaraq keçirilməlidir. Bu qurultaylar və simpozium hər il davamlı olaraq türkdilli cümhuriyyətlərin birində təşkil olunmalıdır. Bu yığıncaqlarda ortaq ünsiyyət dilinin yaradılması şərtləri nəzərə alınmalı, bu istiqamətdə həyata keçiriləcək konkret tədbirlər planı hazırlanıb müzakirə olunmalıdır.
Yuxarıda qeyd olunan məsələlərin türk dünyası üçün böyük əhəmiyyətini nəzərə alaraq, bu sahədə işlərin sürətləndirilməsi olduqca zəruridir ki, burada da aidiyyəti sahədə mütəxəssislərin birgə və ya fərdi fəaliyyətləri ilə yanaşı, hər türkdilli dövlətdə hökumət səviyyəsində inzibati-institusional və təşkilati-idarəçilik dəstəyinin göstərilməsi təmin edilməlidir. Türkdilli xalqlar arasında vahid ünsiyyət dilinin yaradılması və türkdilli xalqların mənşə (tarixi formalaşma) prinsipinə əsasən inteqrasiyası ilə bağlı qərarlar hökumətlər səviyyəsində qəbul edildiyi halda, bu cür dəstəyin göstərilməsi labüddür və gözləniləndir.
Həyata keçiriləcək bu işlərlə ortaq ünsiyyət dilinin formalaşdırılması təmin ediləcək və Ortaq Ünsiyyət Dili-Ortaq Türk yazı dilinin bünövrəsi qoyulacaq.
Elçin İBRAHİMOV
AMEA “Türkologiya” jurnalının Məsul katibi

 

 

 

 

 

 

 

 


Kateqoriya : MƏDƏNİ Baxış sayı : 65

SOSİAL

2017-02-28 09:40:26

SOSİAL
"Azərbaycan İsrailə "Dəmir günbəz" kompleksi sifariş verib"
"Azərbaycan İsrailə "Dəmir günbəz" kompleksi sifariş verib"

Stokholmdakı Dünya Problemlərini Araşdırma İnstitutu (SIPRI) 2015-2016-ci illərdə Azərbaycanın əldə etdiyi silahlarla bağlı hesabat hazırlayıb

2017-02-25 10:05:09

SOSİAL
Mehriban Əliyeva: “Yeni təyinat qarşıma yeni hədəflər qoyur”
Mehriban Əliyeva: “Yeni təyinat qarşıma yeni hədəflər qoyur”

Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva yeni vəzifəyə təyin olunması münasibətilə onu təbrik edənlərə öz təşəkkürünü bildirib

İQTİSADİ

2017-02-28 10:05:50

İQTİSADİ
Kaxa Kaladze: “Abxaziyadan keçməklə Ermənistana gedən dəmir yolunun açılması məsələsi danışıqlar mövzusu olmayıb”
Kaxa Kaladze: “Abxaziyadan keçməklə Ermənistana gedən dəmir yolunun açılması məsələsi danışıqlar mövzusu olmayıb”

Gürcüstan baş nazirinin müavini, energetika naziri Kaxa Kaladze Gürcüstanın işğal olunmuş Abxaziya ərazisindən Ermənistana gedən dəmir yolunun açılışı barədə məlumatları təkzib edib

2017-02-23 18:55:24

İQTİSADİ
“Cənub Qaz Dəhlizinin icrasında Avropa maliyyə təşkilatlarının iştirakı əhəmiyyətli olacaq”
“Cənub Qaz Dəhlizinin icrasında Avropa maliyyə təşkilatlarının iştirakı əhəmiyyətli olacaq”

Bu tədbirdə müxtəlif ölkələrdən mötəbər nümayəndələr iştirak edir

MƏDƏNİ

2017-02-28 09:10:31

MƏDƏNİ
Şuşa Şəhər Kitabxanasının 120 illiyi qeyd edildi
Şuşa Şəhər Kitabxanasının 120 illiyi qeyd edildi

M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında Şuşa Şəhər Kitabxanasının yaranmasının 120 illiyinə həsr edilmiş tədbir keçirilib

2017-02-24 09:35:10

MƏDƏNİ
Brüsseldə alman fotoqrafın azərbaycanlı məcburi köçkünləri əks edən əsərləri sərgilənir
Brüsseldə alman fotoqrafın azərbaycanlı məcburi köçkünləri əks edən əsərləri sərgilənir

Son dörd il ərzində dünya turu edən “Evə aparan beş yol” (Five Roads Back Home) adlı fotosərginin Avropa İttifaqının qərargahı olan Brüssel şəhərində də təqdimatı baş tutub

TƏDQİQATLAR

2017-02-21 09:20:56

TƏDQİQATLAR
Ana dili: millətin varlığı və mənəvi sərvəti
Ana dili: millətin varlığı və mənəvi sərvəti

Ana dilinin hər bir xalqın, millətin varlığının ən başlıca göstəricilərindən, ən böyük mənəvi sərvətlərindən biri olması məlum bir həqiqət, danılmaz bir gerçəklikdir

2017-02-18 10:15:09

TƏDQİQATLAR
“Komsomolskaya Pravda” Xocalı faciəsindən yazır
“Komsomolskaya Pravda” Xocalı faciəsindən yazır

“Komsomolskaya pravda” qəzetində “İddia müddəti yoxdur: Xocalı faciəsinin 25 illiyi” sərlövhəli məqalə dərc edilib

QHT və MEDİA

2017-02-28 10:20:23

QHT və MEDİA
Əcnəbi media Ermənistanın son təxribatlarından yazır
Əcnəbi media Ermənistanın son təxribatlarından yazır

Əcnəbi media Ermənistanın cəbhə xəttindəki son təxribatları ilə bağlı geniş məqalə yayıb

2017-02-27 08:50:43

QHT və MEDİA
“The News”: Ermənistanın Xocalı qətliamına görə cavab verməsi üçün dünya ictimaiyyəti qətiyyətli mövqe tutmalıdır
“The News”: Ermənistanın Xocalı qətliamına görə cavab verməsi üçün dünya ictimaiyyəti qətiyyətli mövqe tutmalıdır

Meksikanın ən nüfuzlu ingilis dilli mətbu orqanı olan “The News” qəzetində baş redaktor Tereza Marqolisin Xocalı soyqırımının 25-ci ildönümünə həsr olunmuş məqaləsi dərc olunub

DİGƏR

2017-02-27 09:20:15

DİGƏR
Fransalı ekspert: Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı mövcud status-kvo qəbuledilməzdir
Fransalı ekspert: Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı mövcud status-kvo qəbuledilməzdir

Tədbir

2017-02-24 08:45:54

DİGƏR
Xocalı soyqırımı – Türkafobiyanın bariz təzahürü
Xocalı soyqırımı – Türkafobiyanın bariz təzahürü

Tarixdə XX əsr bir sıra ümumbəşəri xarakter daşıyan cinayət, təhdid və çağırışların ortaya çıxması ilə əlamətdar olmuşdur